ÁSZF

Általános Szerződési Feltételeka www.andalics.hu webáruházból történő vásárlásra

 

  1. Általános információk

I.1. Az Eladó adatai

A www.andalics.hu webáruház és a weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Andalics Kft

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 71

Cégjegyzékszám: 14-09-315485

Adószám: 25791895-2-14

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

I.2. Fogalmak

Eladó: A webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő, 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,

aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt, elektronikus vagy más úton

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő

együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy

Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru

tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru:​a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó ( eltérő megjelölés hiányában magyar forint pénznemben értendő)

általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képző árunak a Vevőáltal megjelölt címre

történő eljuttatása és a Vevő(vagy megbízottja) részére történő átadása

Szállító:​az Eladóval szerződött futár szolgálat, vagy postai szállító

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő

összeg

 

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott

szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

I.3. A Webáruház általános bemutatása

A Webáruház a www.andalics.hu oldalon található „Termékek – Webáruház” megjelölés

alatt: villanymotor, szivattyú, kerti gép, szerszámgép, illetve ezekhez kapcsolódó műszaki termékek értékesítésével foglalkozik.

A webáruházban történő vásárláshoz regisztrálni szükséges.

A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően

elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a webáruház működésével

kapcsolatos feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.A www.andalics.hu webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési

Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek

visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A létrejött

szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amely elektronikus úton megtett

jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a

vásárlás napjától számított 10. naptári év utolsó napjáig számviteli és jótállási

kötelezettsége teljesítése céljából. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának

napja.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

 

  1. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete

II.1. Az áru bemutatása, árak, akciós termékek

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a

vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett

felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára

szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

Az oldalakon szereplő– eltérő megjelölés hiányában, magyar forintban értendő- az árak

tartalmazzák az áfát. Az árak külön feltüntetésre kerül a nettó illetve bruttó megjelölést. A

megrendelés során a rendszer automatikusan kiszámolja az Áfa összegét illetve az ÁFA

tartalommal növelt összeget.

 

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink,

illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már

megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban az Eladó akciókat biztosíthat, az egyes akciókat a webáruház

egyértelműen feltünteti az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó

kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a

megadott dátumig, vagy készlet erejéig tart.

Az árukra vonatkozó termékleírást/ jellemzőket, tulajdonságokat a weboldalon a termék

leírása tartalmazza.

A használati útmutató, rendelkezésre bocsátásra kerül a Vevő részére, illetve a Vevő annak tartalmát ennek,megfelelően tudomásul veszi.

II.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áru kiválasztása a „Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk

kiválasztására és korásba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárba való eltávolítására, a

vevő adatainak módosítására, vagy a rendelés feladására.

Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat

(vevő neve, szállítási címe, kapcsolattartó személy e-mail címe, telefonszáma) meg kell

adnia.

Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének

figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számláza, valamint az azzal kapcsolatos

követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges

természetes személyazonosító adatokat és lakcímet/székhelyet. Az ezzel kapcsolatos

rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

 

A megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a

Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el,

darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van

ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.

A megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolása esetén a felek

között adásvételi szerződés jön létre.

II.3. Szállítási díj

A Vevő választhatja az üzletben történő személyes átvételt (személyes átvételre kizárólag

kaposvári telephelyen van lehetőség), vagy kérheti az áru kiszállítását.

 

3

 

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő

tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő által

választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül. Megrendelés esetén a

rendszer automatikusan megjeleníti a szállítással kapcsolatos költséget (szállítási díjat).

A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt

kell megfizetnie.

II.4. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelést a webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által

megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás

tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és

szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben

a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

II.5. Fizetés

A webáruházban (előre) átutalással, utánvéttel fizethet, illetve személyes átvétel

választása mellett az Eladó kaposvári telephelyén készpénzzel.

II.5.1. Átutalás

Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított számla alapján, az abban

foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. Átutalás esetén az Eladó számláján

történő jóváírás esetén minősül a vételár teljesítettnek.

Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át

a Szállítónak az árut. A vételár teljes megfizetéséig Eladó tulajdonjog fenntartásával él.

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló

visszaigazolásban szereplő megrendelés számot. Az ennek elmulasztásából vagy a

megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem

vállal, a károkat és a többletköltségeket a Vevő viseli.

II.5.2. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton vagy futárszolgálattal történő szállítást

követ őátvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő.

II.6. Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött Szállító cégek

(futárszolgálat) vagy a postai szolgálat (továbbiakban: Szállító) végzik. Az áruk kiszállítására

az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.

 

4

 

A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy

megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

 

III. Elállás joga

III.1. Eladó elállási joga

Amennyiben Vevő az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn, de legkésőbb 8

naptári napon belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat.

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha

az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron

véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a

készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás

esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és az Eladó

azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő általa

esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő

számlájára.

III.2. A Fogyasztó elállási joga (fogyasztóval kötött szerződéseknél irányadó

rendelkezések)

 

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes

személy fogyasztó a megrendelés véglegesítésétől kezdve a megrendelt áru

kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és

visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó erre

vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek

mellékletét képező(45/2014. Korm. rend. melléklete szerinti) formátumban történik,

amelynek kinyomtatott példányát az elállási jogról szóló tájékoztatóval együtt a

termékhez csomagolva a Felhasználó részére Eladó megküldi. Fogyasztó a nyilatkozatát

elektronikus levél formájában, faxon vagy postai úton is megküldheti. Az Eladó a

Fogyasztó elállásának kézhezvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának

költségén kívül más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az áru

átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidőlejárta előtt elküldi/feladja.

Eladó az áru visszaküldésének kétséget kizáró módon történő igazolását, vagy

visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó által

alkalmazott fizetési módon visszatéríti a vételárát a Fogyasztó részére.

 

5

 

A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem

élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru

visszavételének és vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék

visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A

csomagolás sérüléséből adódó költségek Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során eltűnt

áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség

nem terheli.

Nem illeti meg az elállás joga a Fogyasztót, ha az árut az Eladó üzletében személyesen

vette át.

 

  1. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján,

közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést

Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jött

létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből

kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus

levélben) kell elfogadnia.

  1. Jótállás – fogyasztóval kötött szerződésekre, szavatosság

Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő

(151/2003 Korm. rend.). Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási

kötelezettséget ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt. Aki a

szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás

időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás

teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a

teljesítés után keletkezett.

A jótállás – jogszabály szerinti - időtartama egy év. Egyes termékekre az Eladó további

jótállást vállalhat, ezekről külön tájékoztatást ad a Vevőnek (jótállási jegy tartalmazza).

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a

kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igény

esetén elsődlegesen kijavítás, kicserélés kérhető.

Termékszavatosság

 

6

 

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a

gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a

fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék

akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igénynél a hibás termék kijavítása vagy

kicserélése kérhető.

A kellék- és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztatást a 45/2014. Korm.

rendelet 3. melléklete is tartalmazza.  1. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott

információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza

van, úgy azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelentheti:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Andalics Kft.

Telefon: +36/82-320-531

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax: +36/82-320-531

Levelezési cím: 7400, Kaposvár, Fő utca 71

Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30

napon belül a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett,

úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

Felügyeleti szervek:

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna u. 6. Pf.: 174.

telefon: 82/501-000

fax: 82/501-046

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti BékéltetőTestület

(Bp., I. Krisztina krt. 99.)

Budapesti Gazdasági Kamarák

mellett MűködőBékéltetőTestület

(1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: 488-2131)

 

VII. Hírlevélre történőfeliratkozás

7

 

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére feliratkozzanak

a nevük és e-mail címük megadásával.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési

Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a

hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Vevő

nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VIII. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton

törekszenek megoldani.

A Felek a jogviták bíróságon kívüli megoldása érdekében szükség esetén közvetítői

(mediátor) eljárást vesznek igénybe. A mediátort a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium honlapján feltüntetett, akkreditált mediátorok névjegyzékéből kell

kiválasztani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek

kikötik a Kaposvári Járásbíróság, illetve határkörtől függően a Kaposvári Törvényszék

kizárólagos illetékességét.

 

  1. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a

fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését

véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a

Vevő részére az Eladó áltál elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

 

8

 

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a holnapon

feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban

is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés

dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

Search